Dank voor alle support en toewijding in de strijd tegen tuberculose

Het einde van een heel bijzonder jaar nadert: het 120e jaar dat KNCV Tuberculosefonds strijdt tegen tuberculose (TBC). Met een aantal mijlpalen om op terug te kijken, willen we iedereen die steun heeft geboden aan onze missie in de strijd tegen TBC vanuit de diepte van ons hart bedanken. Jullie toewijding en inspanningen hebben een onschatbare impact gehad op het bereiken van onze gezamenlijke doelen.

Tijdens ons evenement op 6 november in Naturalis, Leiden, ter gelegenheid van ons 120-jarig bestaan, hebben we niet alleen teruggeblikt op onze rijke geschiedenis, maar ook degenen die een significante rol hebben gespeeld in deze strijd erkend en geëerd. Want als één ding zeker is, TBC stoppen kunnen we niet alleen. Het is met groot genoegen dat we de volgende personen hebben bekroond voor hun buitengewone bijdragen in de strijd tegen TBC in Nederland:

  • Anne Kuik, Tweede Kamerlid namens het CDA, de drijvende kracht achter de Dutch Global Health Strategy en ‘teringambassadeur’
  • Alies de With, TBC-verpleegkundige voor GGD Flevoland
  • En Lucian Roeters, voormalig financieel directeur KNCV Tuberculosefonds

Met deze onderscheidingen hebben we drie mensen in het voetlicht gezet die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de tbc-bestrijding in Nederland en de wereld. Met hen eren we ook alle anderen die hieraan dagelijks een belangrijke bijdrage leveren.

Alies de With spreekt zich uit over deze onderscheiding: “Het 120-jarig bestaan van het Tuberculosefonds stond in het teken van de doorgaande strijd tegen tuberculose en het voornemen om tuberculose de wereld uit te helpen. Dat ik aan het eind van het symposium samen met Anne Kuik en Lucian Roeters een award in ontvangst mocht nemen, heb ik als een grote eer en verrassing ervaren. Het betekent veel voor me dat het werk van de verpleegkundigen ook op een dergelijk symposium gezien wordt.”

Alies voegt hieraan toe dat, om TBC de wereld uit te helpen, er geld en aandacht nodig is voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van medicatie en vaccinatie. “De lobby hiervoor vindt vaak buiten ons gezichtsveld plaats, maar is natuurlijk essentieel om wat voor elkaar te kunnen krijgen. Daarnaast zijn de veldwerkers zoals artsen, medisch technisch medewerkers en verpleegkundigen onmisbare schakels in de strijd tegen tuberculose. Het deed me daarom goed dat er waardering is voor ons uitvoerende werk.”

“Naast het uitvoerende werk heb ik het leuk en uitdagend gevonden om een bijdrage te mogen leveren aan het werk van de Vakgroep, de werkgroep nascholingsdagen en diverse kleinere werkgroepen. Ook bij de mensen die wat korter werkzaam zijn in ons vakgebied,” raadt Alies aan. “Er zijn altijd mensen nodig, en het is niet alleen leuk, maar ook leerzaam om hieraan deel te nemen.”

Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de strijd tegen TBC. Samen redden we levens!

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.