Aandacht voor tuberculose op de Dag van de Eerstelijn: Nascholing voor eerstelijns zorgverleners

Op 17 januari was Dag van de Eerstelijn van Stichting DOKh, een dag vol nascholingen voor eerstelijns zorgverleners, zoals huisartsen, doktersassistenten en verloskundigen. In dit artikel verteld Marja Karels, Verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid Tuberculosebestrijding bij GGD Hollands Noorden, meer over de aandacht die tuberculose (TBC) kreeg tijdens deze bijeenkomst.

Het thema van de Dag van de Eerstelijn van 2024 was ‘I give a shit’, een mooie aanleiding om de poeptest – voor een pijnloze TBC-diagnose bij kinderen – met een poster onder de aandacht te brengen, vond Marja! Deze stond tentoongesteld bij de stand die ze samen met andere GGD’en had opgezet.

“De samenwerking van verschillende GGD’en maakte de stand heel levendig en goed bezocht door huisartsen, verloskundigen en doktersassistenten. Ik vond het leuk om te vertellen wat we bij de GGD doen op het gebied van tuberculosebestrijding, en op welke manier de huisartsen ons kunnen bereiken . Met vragen zoals of iemand wel of niet is gescreend voor tuberculose. Hoe huisartsen laagdrempelig kunnen doorverwijzen naar de GGD en ook aan TBC denken, bij bepaalde klachten  bij  mensen die uit landen komen met een hogere incidentie tuberculose.

Ik kon de wijzing bij de vervroegde BCG-vaccinaties die we geven aan kinderen toelichten, en uitleggen dat we die nu al soms 6 weken na de geboorte kunnen geven. De Dag van de Eerstelijn is een mooie gelegenheid om veel zorgverleners te kunnen spreken.

Ook kon ik informatie over het achterstandsfonds aanreiken, dat tolkendiensten vergoedt voor huisartsen. Ik deelde dat in mijn ervaring het werken met een telefonische tolk de gesprekken met mijn cliënten veel vloeiender laat verlopen.

Goed om als TBC-afdeling zo aandacht geven aan tuberculose en ons werk om het te voorkomen en te bestrijden!”

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.