Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Voorlichtingsmateriaal

KNCV Tuberculosefonds ontwikkelt samen met de afdelingen tbc-bestrijding van GGD’en voorlichtingsfolders op het gebied van tuberculose. Deze folders zijn in diverse talen beschikbaar.
Door de werkgroep Voorlichtingsmaterialen van de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) is een werkinstructie ontwikkeld, hierin kunt u vinden voor welke doelgroepen de folders gebruikt kunnen worden.

Download hieronder

Tuberculose (tbc) is een infectieziekte. Bij tbc wordt dit veroorzaakt door een bacterie. Tuberculose kan besmettelijk zijn en wordt overgebracht door hoesten en niezen. De meest voorkomende vorm is longtuberculose. Ook in andere organen kan tuberculose voorkomen. Tuberculose is goed te behandelen. De GGD (afdeling tbc-bestrijding) behandelt en begeleidt mensen die de ziekte tuberculose hebben. In de folder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over tuberculose.

De belangrijkste feiten over tuberculose worden in tekst en beeld uitgelegd. De infographic geeft u antwoorden op de volgende vragen: Wat is tuberculose? Hoe kunt je besmet raken? Hoe vaak komt tuberculose voor? Wat zijn de symptomen? Is het te behandelen?

De belangrijkste feiten over tuberculose en HIV/AIDS worden in tekst en beeld uitgelegd. De infographic geeft u antwoorden op de volgende vragen: Hoeveel mensen sterven er wereldwijd? Waarom krijgen mensen met een hiv-infectie sneller tuberculose? Hoe kunnen we meer levens redden?

Tuberculose wordt overgebracht door hoesten en niezen. Door een goede hoesthygiëne wordt de kans kleiner dat anderen de tuberkelbacterie inademen.
Gedurende de besmettelijke periode is het belangrijk dat bepaalde leefregels worden gevolgd. Deze folder geeft informatie wat een juiste hoesthygiëne is en wat  tijdens de periode van besmettelijkheid wel en niet kan in de omgang met anderen.

Bij een latente tuberculose-infectie (LTBI) is men besmet met de tuberculosebacterie. Er zijn geen ziekteklachten. Er is een kans van ongeveer 10 procent dat men de ziekte tuberculose krijgt. Medicijnen kunnen dit voorkomen. Personen met een verminderde afweer hebben een grotere kans dat zij na een besmetting de ziekte tuberculose ontwikkelen. In deze folder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over een latente tuberculose infectie (LTBI).

De tuberculinehuidtest en de Interferon Gamma Release Assay (IGRA) zijn testen waarmee een besmetting met de tuberculosebacterie kan worden aangetoond. De tuberculosebacterie kan de ziekte tuberculose veroorzaken. Wanneer een besmetting met de bacterie is aangetoond kan met medicijnen voorkomen worden dat men ziek wordt.

In de folder vindt u uitleg hoe de testen werken en wanneer de testen worden gedaan.

De BCG (Bacillus Calmette-Guérin)-vaccinatie is de vaccinatie tegen tuberculose. Het vaccin bevat levende verzwakte tuberkelbacteriën. Deze zorgen ervoor dat het lichaam afweerstoffen maakt tegen deze bacterie. Het BCG vaccin dat op dit moment wordt gebruikt, is niet in Nederland geregistreerd maar wel in een ander Europees land. Deze folder geeft informatie over ; de BCG vaccinatie, tuberculose, wat er gebeurt bij een BCG vaccinatie en waarom kinderen worden uitgenodigd.

Uw kind heeft de BCG-vaccinatie tegen tuberculose gekregen. Het is belangrijk dat het wondje wat ontstaat na de vaccinatie goed behandeld wordt. In de folder vindt u uitleg wat u kunt verwachten na de vaccinatie, wat u moet doen en waar u op moet letten.

Een belangrijk onderdeel van de tuberculosebestrijding in Nederland is het contactonderzoek. Het doel van het contactonderzoek is om personen die besmet zijn met de tuberculosebacterie zo vroeg mogelijk op te sporen en te behandelen. Hiermee wordt voorkomen dat zij zelf tuberculose ontwikkelen. In de folder vindt u antwoord op de volgende vragen: Hoe wordt het contactonderzoek opgezet? Wie worden er onderzocht? Voor wie is onderzoek belangrijk? Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Tuberculose (tbc) is een ernstige maar wel behandelbare ziekte die veel voorkomt in de wereld. Daarom worden immigranten bij aankomst in Nederland onderzocht op tuberculose. Het onderzoek bestaat uit een longfoto. Het eerste onderzoek is verplicht op grond van  de Vreemdelingenwet. In de folder vindt u uitleg over de longfoto, wat u moet doen ter voorbereiding van de longfoto en als de longfoto wordt gemaakt.

In Nederland wordt ieder jaar bij ongeveer 900 mensen tuberculose vastgesteld. Sommige groepen lopen meer risico. In de justitiële inrichting verblijven personen langere tijd dicht op elkaar. Tuberculose kan dan makkelijker worden overgedragen. Iedereen met tuberculose moet dus zo snel mogelijk worden opgespoord. In de brochure vindt u uitleg welke procedure in justitiële inrichtingen wordt gevolgd.

Beroepshalve lopen sommige personen meer risico om in aanraking te komen met personen uit bewezen risicogroepen voor tuberculose. Daardoor lopen zij een reële kans om te worden geïnfecteerd. Over tuberculose bestaan veel vragen en misverstanden. Deze folder geeft u antwoord op de meest gestelde vragen over tuberculose en bevat adviezen voor het screeningsbeleid voor medewerkers werkzaam met risicogroepen voor tuberculose.

Tuberculose is een infectieziekte die wereldwijd nog veel voorkomt. Bij reizen naar andere landen loopt u mogelijk een verhoogd risico op infectie met de tuberculose-bacterie. In deze folder vindt u meer informatie over het vóórkomen van tuberculose in de diverse landen en voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen. Zoals adviezen over eventuele vaccinatie tegen tuberculose (BCG-vaccinatie) voordat u op reis gaat of controle na de reis.

Met een röntgenonderzoek van de longen (longfoto) kunnen afwijkingen worden vastgesteld. Afwijkingen op de röntgenfoto kunnen wijzen op tuberculose. Voor bepaalde risicogroepen is het onderzoek op tuberculose vastgelegd in wet- en regelgeving. In de folder krijgt u antwoord op de volgende vragen: Wat moet u weten over de longfoto? Wat moet u doen voordat de foto wordt gemaakt? Wat gebeurt er als de foto wordt gemaakt?

De dokter(sassistent) wilt u graag verder helpen, doe daarom ook het vervolgonderzoek

Aanvullend onderzoek is belangrijk wanneer de tbc-bloedtest positief is. In de folder wordt aan de hand van tekst en beeld uitleg gegeven wat er gebeurd nadat de bloedtest positief is. Mogelijke uitkomsten kunnen zijn: u heeft de tbc-bacterie of longtbc. De folder is een onderdeel van een vierluik waarin uitleg wordt gegeven over het belang en de wijze van onderzoek op tuberculose bij vluchtelingen.

Overzicht alle informatie KNCV Kennisbank