Voorlichtingsmateriaal

KNCV Tuberculosefonds ontwikkelt samen met de afdelingen TBC-bestrijding van GGD’en voorlichtingsmateriaal over tuberculose. Dit materiaal is in diverse vormen beschikbaar: folders, animaties, posters, enz. Ook zijn de materialen in verschillende talen beschikbaar. Alle materialen zijn te downloaden via deze site. De folders “Tuberculose en contactonderzoek” en “Reizen en tuberculose” kunnen in hard copy door GGD’en worden besteld via folders@kncvtbc.org

Heeft u vragen over het voorlichtingsmateriaal, neemt u dan contact op met ons via folders@kncvtbc.org

Download hieronder

Screening of latent tuberculosis infection video Nederlands

 

Screening of latent tuberculosis infection video English

 

Screening Latent tuberculosis infection video Tigrinya (ዝደቀሰ ዓባይ ሰዓል)

Treatment of latent tuberculosis infection video Nederlands

 

Treatment of latent tuberculosis infection video English


Treatment of latent tuberculosis infection video Tigrinya

 

Treatment of latent tuberculosis infection video Somali

 

Treatment of latent tuberculosis infection video Arabic

Het digitale plaatjesboek is in samenwerking met GGD Noord- en Oost-Gelderland ontwikkeld en gedigitaliseerd. De animaties dienen ter visuele ondersteuning van het gesprek met de cliënt. Dit document zal gedurende 2019 verder worden uitgebreid met nieuwe animaties en verwijzingen naar filmpjes.

In dit filmpje vindt u algemene informatie over tuberculose: wat is tuberculose, hoe wordt het veroorzaakt, wat zijn de symptomen, hoe wordt het overgebracht en hoe ziet de behandeling er uit.

Het filmpje is beschikbaar in gesproken Engels (met Nederlandse ondertiteling) en in het Nederlands.

Nederlands:

Engels:

 

De flyer is een oproep aan alle (ex-)patiënten, cliënten en naasten om ervaringen te delen en met ons mee te denken bij het ontwikkelen van beleid en producten om zo de tuberculosebestrijding in Nederland te verbeteren. Daarnaast biedt het informatie over lotgenotencontact. De flyer is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Tuberculose (tbc) is een infectieziekte. Bij tbc wordt dit veroorzaakt door een bacterie. Tuberculose kan besmettelijk zijn en wordt overgebracht door hoesten en niezen. De meest voorkomende vorm is longtuberculose. Ook in andere organen kan tuberculose voorkomen. Tuberculose is goed te behandelen. De GGD (afdeling tbc-bestrijding) behandelt en begeleidt mensen die de ziekte tuberculose hebben. In de folder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over tuberculose.

De belangrijkste feiten over tuberculose worden in tekst en beeld uitgelegd. De infographic geeft u antwoorden op de volgende vragen: Wat is tuberculose? Hoe kunt je besmet raken? Hoe vaak komt tuberculose voor? Wat zijn de symptomen? Is het te behandelen?

De belangrijkste feiten over tuberculose en HIV/AIDS worden in tekst en beeld uitgelegd. De infographic geeft u antwoorden op de volgende vragen: Hoeveel mensen sterven er wereldwijd? Waarom krijgen mensen met een hiv-infectie sneller tuberculose? Hoe kunnen we meer levens redden?

Tuberculose wordt overgebracht door hoesten en niezen. Door een goede hoesthygiëne wordt de kans kleiner dat anderen de tuberkelbacterie inademen.
Gedurende de besmettelijke periode is het belangrijk dat bepaalde leefregels worden gevolgd. Deze folder geeft informatie wat een juiste hoesthygiëne is en wat  tijdens de periode van besmettelijkheid wel en niet kan in de omgang met anderen.

Bij een latente tuberculose-infectie (LTBI) is men besmet met de tuberculosebacterie. Er zijn geen ziekteklachten. Er is een kans van ongeveer 10 procent dat men de ziekte tuberculose krijgt. Medicijnen kunnen dit voorkomen. Personen met een verminderde afweer hebben een grotere kans dat zij na een besmetting de ziekte tuberculose ontwikkelen. In deze folder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over een latente tuberculose infectie (LTBI).

De tuberculinehuidtest en de Interferon Gamma Release Assay (IGRA) zijn testen waarmee een besmetting met de tuberculosebacterie kan worden aangetoond. De tuberculosebacterie kan de ziekte tuberculose veroorzaken. Wanneer een besmetting met de bacterie is aangetoond kan met medicijnen voorkomen worden dat men ziek wordt.

In de folder vindt u uitleg hoe de testen werken en wanneer de testen worden gedaan.

De BCG (Bacillus Calmette-Guérin)-vaccinatie is de vaccinatie tegen tuberculose. Het vaccin bevat levende verzwakte tuberkelbacteriën. Deze zorgen ervoor dat het lichaam afweerstoffen maakt tegen deze bacterie. Deze folder geeft informatie over ; de BCG vaccinatie, tuberculose, wat er gebeurt bij een BCG vaccinatie en waarom kinderen worden uitgenodigd.

Uw kind heeft de BCG-vaccinatie tegen tuberculose gekregen. Het is belangrijk dat het wondje wat ontstaat na de vaccinatie goed behandeld wordt. In de folder vindt u uitleg wat u kunt verwachten na de vaccinatie, wat u moet doen en waar u op moet letten.

Een belangrijk onderdeel van de tuberculosebestrijding in Nederland is het contactonderzoek. Het doel van het contactonderzoek is om personen die besmet zijn met de tuberculosebacterie zo vroeg mogelijk op te sporen en te behandelen. Hiermee wordt voorkomen dat zij zelf tuberculose ontwikkelen. In de folder vindt u antwoord op de volgende vragen: Hoe wordt het contactonderzoek opgezet? Wie worden er onderzocht? Voor wie is onderzoek belangrijk? Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Tuberculose (tbc) is een ernstige maar wel behandelbare ziekte die veel voorkomt in de wereld. Daarom worden immigranten bij aankomst in Nederland onderzocht op tuberculose. Het onderzoek bestaat uit een longfoto. Het eerste onderzoek is verplicht op grond van  de Vreemdelingenwet. In de folder vindt u uitleg over de longfoto, wat u moet doen ter voorbereiding van de longfoto en als de longfoto wordt gemaakt.

Overzicht alle informatie KNCV Kennisbank