Voorlichtingsmateriaal

KNCV Tuberculosefonds ontwikkelt samen met de afdelingen TBC-bestrijding van GGD’en voorlichtingsmateriaal over tuberculose. Dit materiaal is in diverse vormen beschikbaar: folders, animaties, posters, enz. Ook zijn de materialen in verschillende talen beschikbaar. Alle materialen zijn te downloaden via deze site. De folders “Tuberculose en contactonderzoek” en “Reizen en tuberculose” kunnen in hard copy door GGD’en worden besteld via folders@kncvtbc.org

Heeft u vragen over het voorlichtingsmateriaal, neemt u dan contact op met ons via folders@kncvtbc.org

Download hieronder

Met een röntgenonderzoek van de longen (longfoto) kunnen afwijkingen worden vastgesteld. Afwijkingen op de röntgenfoto kunnen wijzen op tuberculose.
In dit instructiefilmpje (zonder geluid) kunt u zien hoe dit onderzoek in zijn werk gaat.
Het instructiefilmpje is ontwikkeld door GGD regio Utrecht in samenwerking met KNCV Tuberculosefonds en Pharos.

Bij een latente tuberculose-infectie (LTBI) is men besmet met de tuberculosebacterie. Er zijn geen ziekteklachten. Er is een kans van ongeveer 10 procent dat men de ziekte tuberculose krijgt. Medicijnen kunnen dit voorkomen. Personen met een verminderde afweer hebben een grotere kans dat zij na een besmetting de ziekte tuberculose ontwikkelen. In deze folder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over een latente tuberculose infectie (LTBI).

De BCG (Bacillus Calmette-Guérin)-vaccinatie is de vaccinatie tegen tuberculose. Het vaccin bevat levende verzwakte tuberkelbacteriën. Deze zorgen ervoor dat het lichaam afweerstoffen maakt tegen deze bacterie. Deze folder geeft informatie over ; de BCG vaccinatie, tuberculose, wat er gebeurt bij een BCG vaccinatie en waarom kinderen worden uitgenodigd.

De flyer is een oproep aan alle (ex-)patiënten, cliënten en naasten om ervaringen te delen en met ons mee te denken bij het ontwikkelen van beleid en producten om zo de tuberculosebestrijding in Nederland te verbeteren. Daarnaast biedt het informatie over lotgenotencontact. De flyer is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

De tuberculinehuidtest en de Interferon Gamma Release Assay (IGRA) zijn testen waarmee een besmetting met de tuberculosebacterie kan worden aangetoond. De tuberculosebacterie kan de ziekte tuberculose veroorzaken. Wanneer een besmetting met de bacterie is aangetoond kan met medicijnen voorkomen worden dat men ziek wordt.
In de folder vindt u uitleg hoe de testen werken en wanneer de testen worden gedaan.

Treatment of latent tuberculosis infection video Nederlands

 

Treatment of latent tuberculosis infection video English

 

Treatment of latent tuberculosis infection video Tigrinya

 

Treatment of latent tuberculosis infection video Somali

 

Treatment of latent tuberculosis infection video Arabic

 

Screening of latent tuberculosis infection video Nederlands

Screening Latent tuberculosis infection video English

Screening Latent tuberculosis infection video Tigrinya (ዝደቀሰ ዓባይ ሰዓል)

Het digitale plaatjesboek is in samenwerking met GGD Noord- en Oost-Gelderland ontwikkeld en gedigitaliseerd. De animaties dienen ter visuele ondersteuning van het gesprek met de cliënt. Dit document is in 2020 uitgebreid met nieuwe animaties en verwijzingen naar filmpjes.

In dit filmpje vindt u algemene informatie over tuberculose: wat is tuberculose, hoe wordt het veroorzaakt, wat zijn de symptomen, hoe wordt het overgebracht en hoe ziet de behandeling er uit.

Het filmpje is beschikbaar in gesproken Engels (met Nederlandse ondertiteling) en in het Nederlands.

Nederlands:

Engels:

 

Tuberculose (tbc) is een infectieziekte. Bij tbc wordt dit veroorzaakt door een bacterie. Tuberculose kan besmettelijk zijn en wordt overgebracht door hoesten en niezen. De meest voorkomende vorm is longtuberculose. Ook in andere organen kan tuberculose voorkomen. Tuberculose is goed te behandelen. De GGD (afdeling tbc-bestrijding) behandelt en begeleidt mensen die de ziekte tuberculose hebben. In de folder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over tuberculose.

De belangrijkste feiten over tuberculose worden in tekst en beeld uitgelegd. De infographic geeft u antwoorden op de volgende vragen: Wat is tuberculose? Hoe kunt je besmet raken? Hoe vaak komt tuberculose voor? Wat zijn de symptomen? Is het te behandelen?

De belangrijkste feiten over tuberculose en HIV/AIDS worden in tekst en beeld uitgelegd. De infographic geeft u antwoorden op de volgende vragen: Hoeveel mensen sterven er wereldwijd? Waarom krijgen mensen met een hiv-infectie sneller tuberculose? Hoe kunnen we meer levens redden?

Tuberculose wordt overgebracht door hoesten en niezen. Door een goede hoesthygiëne wordt de kans kleiner dat anderen de tuberkelbacterie inademen.
Gedurende de besmettelijke periode is het belangrijk dat bepaalde leefregels worden gevolgd. Deze folder geeft informatie wat een juiste hoesthygiëne is en wat  tijdens de periode van besmettelijkheid wel en niet kan in de omgang met anderen.

Uw kind heeft de BCG-vaccinatie tegen tuberculose gekregen. Het is belangrijk dat het wondje wat ontstaat na de vaccinatie goed behandeld wordt. In de folder vindt u uitleg wat u kunt verwachten na de vaccinatie, wat u moet doen en waar u op moet letten.

Een belangrijk onderdeel van de tuberculosebestrijding in Nederland is het contactonderzoek. Het doel van het contactonderzoek is om personen die besmet zijn met de tuberculosebacterie zo vroeg mogelijk op te sporen en te behandelen. Hiermee wordt voorkomen dat zij zelf tuberculose ontwikkelen. In de folder vindt u antwoord op de volgende vragen: Hoe wordt het contactonderzoek opgezet? Wie worden er onderzocht? Voor wie is onderzoek belangrijk? Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Tuberculose (tbc) is een ernstige maar wel behandelbare ziekte die veel voorkomt in de wereld. Daarom worden immigranten bij aankomst in Nederland onderzocht op tuberculose. Het onderzoek bestaat uit een longfoto. Het eerste onderzoek is verplicht op grond van  de Vreemdelingenwet. In de folder vindt u uitleg over de longfoto, wat u moet doen ter voorbereiding van de longfoto en als de longfoto wordt gemaakt.

In Nederland wordt ieder jaar bij ongeveer 900 mensen tuberculose vastgesteld. Sommige groepen lopen meer risico. In de justitiële inrichting verblijven personen langere tijd dicht op elkaar. Tuberculose kan dan makkelijker worden overgedragen. Iedereen met tuberculose moet dus zo snel mogelijk worden opgespoord. In de brochure vindt u uitleg welke procedure in justitiële inrichtingen wordt gevolgd.

Beroepshalve lopen sommige personen meer risico om in aanraking te komen met personen uit bewezen risicogroepen voor tuberculose. Daardoor lopen zij een reële kans om te worden geïnfecteerd. Over tuberculose bestaan veel vragen en misverstanden. Deze folder geeft u antwoord op de meest gestelde vragen over tuberculose en bevat adviezen voor het screeningsbeleid voor medewerkers werkzaam met risicogroepen voor tuberculose.

Tuberculose is een infectieziekte die wereldwijd nog veel voorkomt. Bij reizen naar andere landen loopt u mogelijk een verhoogd risico op infectie met de tuberculose-bacterie. In deze folder vindt u meer informatie over het vóórkomen van tuberculose in de diverse landen en voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen. Zoals adviezen over eventuele vaccinatie tegen tuberculose (BCG-vaccinatie) voordat u op reis gaat of controle na de reis.

Met een röntgenonderzoek van de longen (longfoto) kunnen afwijkingen worden vastgesteld. Afwijkingen op de röntgenfoto kunnen wijzen op tuberculose. Voor bepaalde risicogroepen is het onderzoek op tuberculose vastgelegd in wet- en regelgeving. In de folder krijgt u antwoord op de volgende vragen: Wat moet u weten over de longfoto? Wat moet u doen voordat de foto wordt gemaakt? Wat gebeurt er als de foto wordt gemaakt?

De dokter(sassistent) wilt u graag verder helpen, doe daarom ook het vervolgonderzoek

Aanvullend onderzoek is belangrijk wanneer de tbc-bloedtest positief is. In de folder wordt aan de hand van tekst en beeld uitleg gegeven wat er gebeurd nadat de bloedtest positief is. Mogelijke uitkomsten kunnen zijn: u heeft de tbc-bacterie of longtbc. De folder is een onderdeel van een vierluik waarin uitleg wordt gegeven over het belang en de wijze van onderzoek op tuberculose bij vluchtelingen.

De drie mogelijke uitkomsten van onderzoek naar tuberculose wordt in tekst en beeld uitgelegd. Uit onderzoek kan blijken: Geen tbc, U heeft de tbc-bacterie en Longtbc. De folder is een onderdeel van een vierluik waarin uitleg wordt gegeven over het belang en de wijze van onderzoek op tuberculose bij vluchtelingen.

Onderzoek op tuberculose kan door het afnemen van een bloedtest. De bloedtest kan aantonen of men besmet is met de tuberculosebacterie. De tekst en beeld wordt uitgelegd hoe men wordt uitgenodigd voor het bloedonderzoek, wat er gebeurt voorafgaand aan de bloedafname en hoe de bloedafname plaatsvindt. De folder is een onderdeel van een vierluik waarin uitleg wordt gegeven over het belang en de wijze van onderzoek op tuberculose bij vluchtelingen.

Onderzoek op tuberculose is belangrijk. Tuberculose is een ernstige maar wel behandelbare ziekte die veel voorkomt in de wereld. Opsporen en behandelen van mensen met een latente tuberculose-infectie is een belangrijke maatregel om de ziekte te voorkomen. Vluchtelingen afkomstig uit hoog risico landen voor tuberculose, worden gemotiveerd om deel te nemen aan onderzoek op een latente tuberculose infectie. De folder is een onderdeel van een vierluik waarin uitleg wordt gegeven over het belang en de wijze van onderzoek op tuberculose bij vluchtelingen.

Overzicht alle informatie KNCV Kennisbank

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Kennisbank