KNCV Tuberculosefonds

KNCV Tuberculosefonds is in 1903 opgericht als overkoepelende organisatie van alle Nederlandse instanties die betrokken waren bij tuberculosebestrijding. De meeste van hen waren maatschappelijke initiatieven. Wereldwijd is het Tuberculosefonds uitgegroeid tot hét internationale expertise-centrum op het gebied van TBC-bestrijding. Op het hoofdkantoor in Den Haag en internationaal werken ruim 150 medewerkers voor het Tuberculosefonds. Onze beschermvrouwe is prinses Margriet.

Met ons werk helpen we TBC-patiënten wereldwijd om op tijd de juiste diagnose en behandeling te krijgen. Op die manier worden meer besmettingen en resistente vormen van TBC voorkomen en helpen we levens redden.

Nederland

Het Tuberculosefonds heeft een cruciale rol gespeeld in het elimineren van TBC in Nederland. We hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en aanpassing van een waterdicht en patiëntvriendelijk TBC-programma, dat de behoeften van patiënten en hun familie centraal stelt. Mede hierdoor komt TBC in Nederland vrijwel niet meer voor, maar alertheid en een goede bestrijding blijven nodig.

Een aantal taken van het Tuberculosefonds werden in 2021 overgedragen aan het RIVM en GGD GHOR. Als kennis- en expertisecentrum blijft het Tuberculosefonds bijdragen aan de tuberculosebestrijding in Nederland, onder meer met deskundigheidsbevordering, onderzoek, pleitbezorging, toegang tot de zorg voor zwakkeren in de samenleving en ondersteuning van patiënten met het Fonds Bijzondere Noden en lotgenotencontact.

Internationaal

TBC is nog steeds de meest dodelijke infectieziekte ter wereld, waar jaarlijks 1,5 miljoen mensen aan overlijden. Onnodig, want met de juiste behandeling is TBC te genezen. Het Tuberculosefonds zet zich wereldwijd in voor de strijd tegen TBC. Dit doen we door in de landen waar we werken te assisteren met de introductie van effectieve interventies en nieuwe, innovatieve technologieën die aansluiten bij de behoeften van de patiënten en hun families en de realiteit van de betrokken gezondheidssystemen. Daarbij putten we uiteraard uit onze ruime ervaring met de pre-eliminatie van TBC in Nederland.

In Afrika, Azië en Oost-Europa werken we nauw samen met (lokale) overheden, gezondheidswerkers en de lokale gemeenschap. Onze epidemiologen, artsen, laboranten en consultants bieden expertise op het gebied van onder andere de introductie van nieuwe medicijnen, innovatieve diagnostiek, stigma-reductie, digitale ondersteuning, contactonderzoek en het opstellen van strategische TBC-bestrijdingsplannen en financieringsaanvragen.

Met deze kennis en expertise dragen we ook bij aan de strijd tegen COVID-19 en wetenschappelijk onderzoek. Het Tuberculosefonds heeft nauwe banden met de academische wereld en technische organisaties met complementaire vaardigheden over de hele wereld.

Missie en visie

Onze missie is om een ​​einde te maken aan menselijk lijden als gevolg van TBC door de wereldwijde uitbanning van tuberculose. Een wereld vrij van TBC!

Onze visie is dat het Tuberculosefonds levens redt en de afname van de TBC-epidemie versnelt door de ontwikkeling en implementatie van effectieve, efficiënte en duurzame setting-specifieke strategieën die patiëntgerichtheid combineren met epidemiologische impact.

Lees meer

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Donatie opzeggen

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.