In 2010 mocht KNCV Tuberculosefonds met trots Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden verwelkomen als Beschermvrouwe. Hiermee kreeg een historische band opnieuw vorm, nadat Koningin Emma honderd jaar eerder haar naam gaf aan de Emmabloem-activiteiten.

Prinses Margriet der Nederlanden

© 2011 RVD used by permission www.koninklijkhuis.nl

Koninklijk

Op 27 september 1903 is in Den Haag de voorloper van KNCV Tuberculosefonds opgericht. Het Nederlandsch Centraal Comité, later de Koninklijke Nederlandse Vereniging tot bestrijding der tuberculose (KNCV) is in 2003 gefuseerd met het Nederlands Tuberculose Fonds. Sindsdien dragen wij de koninklijke naam KNCV Tuberculosefonds.