Beschermvrouwe

In 2010 mocht KNCV Tuberculosefonds met trots Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden verwelkomen als beschermvrouwe. Hiermee kreeg de historische band tussen het Koninklijk Huis en het Tuberculosefonds opnieuw vorm.

Tuberculose is een van de meeste dodelijke infectieziekten ter wereld. Jaarlijks overlijden er bijna 1,4 miljoen mensen aan. Onnodig, wat het is te genezen! “Het is noodzakelijk dat wij ons ervan bewust zijn en ook zoveel mogelijk mensen ervan bewust maken, dat we iets aan tuberculose moeten doen“, aldus prinses Margriet in haar voorwoord in het Strategisch Plan van het Tuberculosefonds in 2015.

Als beschermvrouwe is prinses Margriet betrokken bij verschillende evenementen en gebeurtenissen rondom het onderwerp tuberculose. In 2018 hield prinses Margriet de openingstoespraak bij de 49e conferentie van The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease in het World Forum in Den Haag.

Ook bracht ze een bezoek aan de TBC Photovoices tentoonstelling in het Atrium Den Haag, februari 2020.

 

De geschiedenis van het Koninklijk Huis en TBC

Prinses Sophie overleed in 1869 op 15-jarige leeftijd aan tuberculose (TBC), toentertijd volksziekte nummer 1 in Nederland. Sophie was de zus van voormalig koningin Emma, die 11 jaar oud was toen Sophie overleed. Emma heeft zwaar onder dit verlies geleden en heeft zich later ook veel ingezet in de strijd tegen TBC.

Als koningin richtte Emma, de overgrootmoeder van prinses Margriet, in Nederland tuberculoseklinieken op, de Emmacollecte werd in het leven geroepen en ze verbond zich als beschermvrouwe aan het Tuberculosefonds. In 1929, tijdens het enige interview dat ze ooit gaf, vertelde Emma hoezeer de dood van Sophie haar destijds had aangegrepen.

Ook koningin Wilhelmina en Juliana verbonden zich later als beschermvrouwen aan het Tuberculosefonds.

 

Koninklijk

Op 27 september 1903 is in Den Haag de voorloper van KNCV Tuberculosefonds opgericht. Het Nederlandsch Centraal Comité, later de Koninklijke Nederlandse Vereniging tot bestrijding der tuberculose (KNCV) is in 2003 gefuseerd met het Nederlands Tuberculose Fonds. Sindsdien dragen wij de koninklijke naam KNCV Tuberculosefonds.

 

FOTOCREDIT: 2011 RVD used by permission www.koninklijkhuis.nl

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.