Start van het Challenge TB project in Nigeria

Op 12 augustus 2015 ging het Challenge TB project in Nigeria officieel van start. Challenge TB volgt het TB CARE I project op dat ook door USAID werd gefinancierd.

Nigeria group photo Challenge TB

KNCV Tuberculosefonds is in Nigeria de leidende organisatie van het Challenge TB-project.

Challenge TB werkt in 15 deelstaten; deze staten vertegenwoordigen samen een zevende van de Nigeriaanse bevolking.

In iedere deelstaat worden er drie regionale kantoren ingericht van waaruit de medewerkers van het project werkzaam zijn. Samen met de uitvoerende teams van de deelstaten dragen we bij aan de uitbreiding van de tbc-diensten zodat mensen in gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid gemakkelijker toegang hebben tot een goede tbc-diagnose en -behandeling.

We zetten ons in voor toegankelijke en patiëntvriendelijk zorg; we werken bovendien aan het verbeteren van de kennis over, en alertheid op, tuberculose onder specifieke groepen, en aan het tijdig herkennen van mensen met mogelijke tbc die moeten worden doorverwezen voor nader onderzoek en behandeling. Ook geven we extra aandacht aan de ondersteuning van diensten en zorginstanties voor jongeren en voor de toepassing van de nationale richtlijnen voor tbc onder kinderen en jongeren.

We streven met de Challenge TB-activiteiten ernaar om het aantal tbc-meldingen aanzienlijk te verhogen, en zodoende ook een betere registratie te krijgen van alle tbc-patiënten. Met betere informatievoorziening en met een groter aantal gestelde diagnoses verwachten we dat er meer vraag komt naar goede tbc-diagnostiek en behandeling. De tbc-diensten worden dichterbij de patiënten gebracht, wat vooral een grote verbetering is voor patiënten met multiresistente tuberculose (MDR-tbc).

Voor de nabije toekomst concentreren we ons vooral op:

  • Betere registratie van mensen met tbc en MDR-tbc, door beter samen te werken met alle zorgverleners, uitbreiding van toegankelijke diagnostische faciliteiten en verhoging van de vraag ernaar;
  • Zorgen dat alle mensen met tbc succesvol worden behandeld, inclusief de mensen met MDR-tbc, door poliklinische zorg en ondersteuning thuis in de eigen gemeenschap;
  • Samenwerken met de private sector als essentiële schakel in de zorgvoorzieningen voor tbc-patiënten;
  • Duurzame verbetering van het zorgstelsel onder het nationale tbc-bestrijdingsprogramma op deelstaatniveau en bij zorgvoorzieningen op lokaal niveau;
  • Coördinatie van alle werkzaamheden van de diverse zorgaanbieders voor tbc en tbc/hiv-patiënten.

Ga naar de Challenge TB website (Engelstalig).

3_logos