Start van het Challenge TB project in Nigeria

Op 12 augustus 2015 ging het Challenge TB project in Nigeria officieel van start. Challenge TB volgt het TB CARE I project op dat ook door USAID werd gefinancierd.

Nigeria group photo Challenge TB

KNCV Tuberculosefonds is in Nigeria de leidende organisatie van het Challenge TB-project.

Challenge TB werkt in 15 deelstaten; deze staten vertegenwoordigen samen een zevende van de Nigeriaanse bevolking.

In iedere deelstaat worden er drie regionale kantoren ingericht van waaruit de medewerkers van het project werkzaam zijn. Samen met de uitvoerende teams van de deelstaten dragen we bij aan de uitbreiding van de tbc-diensten zodat mensen in gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid gemakkelijker toegang hebben tot een goede tbc-diagnose en -behandeling.

We zetten ons in voor toegankelijke en patiëntvriendelijk zorg; we werken bovendien aan het verbeteren van de kennis over, en alertheid op, tuberculose onder specifieke groepen, en aan het tijdig herkennen van mensen met mogelijke tbc die moeten worden doorverwezen voor nader onderzoek en behandeling. Ook geven we extra aandacht aan de ondersteuning van diensten en zorginstanties voor jongeren en voor de toepassing van de nationale richtlijnen voor tbc onder kinderen en jongeren.

We streven met de Challenge TB-activiteiten ernaar om het aantal tbc-meldingen aanzienlijk te verhogen, en zodoende ook een betere registratie te krijgen van alle tbc-patiënten. Met betere informatievoorziening en met een groter aantal gestelde diagnoses verwachten we dat er meer vraag komt naar goede tbc-diagnostiek en behandeling. De tbc-diensten worden dichterbij de patiënten gebracht, wat vooral een grote verbetering is voor patiënten met multiresistente tuberculose (MDR-tbc).

Voor de nabije toekomst concentreren we ons vooral op:

  • Betere registratie van mensen met tbc en MDR-tbc, door beter samen te werken met alle zorgverleners, uitbreiding van toegankelijke diagnostische faciliteiten en verhoging van de vraag ernaar;
  • Zorgen dat alle mensen met tbc succesvol worden behandeld, inclusief de mensen met MDR-tbc, door poliklinische zorg en ondersteuning thuis in de eigen gemeenschap;
  • Samenwerken met de private sector als essentiële schakel in de zorgvoorzieningen voor tbc-patiënten;
  • Duurzame verbetering van het zorgstelsel onder het nationale tbc-bestrijdingsprogramma op deelstaatniveau en bij zorgvoorzieningen op lokaal niveau;
  • Coördinatie van alle werkzaamheden van de diverse zorgaanbieders voor tbc en tbc/hiv-patiënten.

Ga naar de Challenge TB website (Engelstalig).

3_logos

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.