Actieve tbc-opsporing in Indonesische gevangenissen

In Indonesië is een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Ministerie van Justitie en Mensenrechten voor de actieve opsporing van tbc in de justitiële inrichtingen in vijf provinciën met behulp van jaarlijkse screening en onderzoek.

KNCV Tuberculosefonds en FHI360 hebben namens het project Challenge TB de samenwerkingsovereenkomst getekend met het Ministerie van Justitie en Mensenrechten voor de bestrijding van tuberculose (tbc) en tbc/hiv in de justitiële inrichtingen door actieve opsporing van tbc.

Tbc en hiv/aids waren in 2014 in de top tien van oorzaken van ziekte en dood in de penitentiaire inrichtingen in Indonesië. Hoewel de populaties van de gevangenissen en detentiecentra voor mensen in voorlopige hechtenis relatief klein zijn, gaat het om een belangrijke kwetsbare groep mensen. De overvolle gevangenissen (met 55%) en de tekortkomingen in maatregelen tegen verspreiding van tbc-infectie in de detentiecentra dragen bij aan de hoge tbc-last in de Indonesische penitentiaire inrichtingen.

De overeenkomst, of Memorandum of Understanding, tussen het Directoraat-Generaal voor Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Mensenrechten werd in april 2016 ondertekend in aanwezigheid van de Minister, Yasonna H. Laoly. Onder de overeenkomst worden alle gedetineerden en gevangenispersoneel jaarlijks gescreend in 30 gevangenissen en detentiecentra in vijf provincies waar Challenge TB werkzaam is. Röntgenonderzoek en controleren op symptomen van tbc worden ingezet voor screening en onderzoek met Xpert/MTB Rif wordt gebruikt voor het vaststellen van de diagnose.

Workshops met betrokkenen en belanghebbenden (stakeholders) hebben al plaatsgevonden in zeven districten in vijf provincies: Noord-Sumatra, Oost-Java, Centraal-Java, West-Java en Jakarta, om informatie te geven en het programma voor te bereiden. De tbc-screening wordt momenteel uitgevoerd in Jember gevangenis op Oost-Java en zal in de komende maanden in de andere gevangenissen van start gaan.

De penitentiaire inrichtingen dragen zorg voor de behandeling van de patiënten met tbc, multiresistente tbc en tbc/hiv, met ondersteuning van de primaire gezondheidscentra (Puskesmas), de zorgcentra op districtsniveau, en de verwijscentra voor multiresistente tbc en tbc/hiv.

Het Directoraat-Generaal voor Justitiële Inrichtingen zal gebruik maken van de uitkomsten van de screening om het beleid voor actieve opsporing van tbc in justitiële inrichtingen bij de stellen.

Foto door Trishanty Rondonuwu. Ondertekening van het Memorandum of Understanding door Agnes Gebhard (Challenge TB Chief of Party en Landendirecteur KNCV Tuberculosefonds), Caroline Francis (Landendirecteur FHI360), en I. Wayan K. Dusak (Directeur-Generaal voor Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Justitie en Mensenrechten).