BCG

Download hieronder

Lijst met tbc-incidentie per land. Wordt jaarlijks geactualiseerd ten behoeve van het BCG-advies, het reizigersadvies en het beleid tav immigranten en asielzoekers.

In deze richtlijn, vastgesteld in de CPT van december 2017, is alle relevantie informatie over BCG opgenomen in één document.

Een belangrijke wijziging in de richtlijn, is het vervroegen van de leeftijd van vaccinatie (aanbeveling 1). Deze wijziging gaat echter pas in als de landelijke screening middels hielprik op Severe Combined Immune Deficiency (SCID) landelijk is ingevoerd. Tot dan wordt vaccinatie op de leeftijd van 6 maanden aanbevolen.

Het doel van deze richtlijn is aan te geven welke groepen in aanmerking komen voor BCG-vaccinatie, wat de contra-indicaties zijn, hoe om te gaan met bijwerkingen en op welke wijze BCG-vaccinatie zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd en gemonitord.

De richtlijn is bedoeld voor medisch technisch medewerkers, verpleegkundigen en artsen werkzaam in de tuberculosebestrijding en/of reizigersadvisering. De richtlijn is ook informatief voor kinderartsen, infectiologen en medisch personeel van asielzoekerscentra.

Overzicht alle informatie KNCV Kennisbank

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag