Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

BCG

Download hieronder

In deze richtlijn, vastgesteld in de CPT van december 2017, is alle relevantie informatie over BCG opgenomen in één document.

Een belangrijke wijziging in de richtlijn, is het vervroegen van de leeftijd van vaccinatie (aanbeveling 1). Deze wijziging gaat echter pas in als de landelijke screening middels hielprik op Severe Combined Immune Deficiency (SCID) landelijk is ingevoerd. Tot dan wordt vaccinatie op de leeftijd van 6 maanden aanbevolen.

Het doel van deze richtlijn is aan te geven welke groepen in aanmerking komen voor BCG-vaccinatie, wat de contra-indicaties zijn, hoe om te gaan met bijwerkingen en op welke wijze BCG-vaccinatie zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd en gemonitord.

De richtlijn is bedoeld voor medisch technisch medewerkers, verpleegkundigen en artsen werkzaam in de tuberculosebestrijding en/of reizigersadvisering. De richtlijn is ook informatief voor kinderartsen, infectiologen en medisch personeel van asielzoekerscentra.

Lijst met tbc-incidentie per land. Wordt jaarlijks geactualiseerd ten behoeve van het BCG-advies, het reizigersadvies en het beleid tav immigranten en asielzoekers.

Overzicht alle informatie KNCV Kennisbank