Ethiopië

Ondanks de enorme vooruitgang die we zien in de Ethiopische volksgezondheid hebben de meeste mensen in Ethiopië nog altijd te maken met te voorkomen infectieziekten en ondervoeding.

Ethiopië is een van de 22 landen met de hoogste tbc-last ter wereld, maar binnen de landsgrenzen blijken er ook grote plaatselijke verschillen te zijn in de lokale tbc-ziektelast (de epidemiologie). Er zijn grote verschillen in de mate waarin tbc voorkomt onder de verschillende leeftijdsgroepen, de bevolking op het platteland of de nomandische herders: in iedere groep zien we een andere tbc-prevalentie.

Naar verhouding hebben veel mensen in Ethiopië een vorm van tuberculose buiten de longen, dus elders in het lichaam. Dit komt vooral voor in de steden.

De registratie van tbc-patiënten blijft achter bij het vermoedelijke aantal nieuwe gevallen in een aangegeven periode (de geschatte incidentie) van de ziekte; en deze kloof tussen het aantal meldingen en het geschatte aantallen neemt toe de laatste jaren.

Ethiopië is bovendien één van de 27 landen met veel multiresistente tuberculose (MDR-tbc). Onderzoek onder TB patiënten in de afgelopen tien jaar suggereren dat de MDR-tbc-prevalentie is toegenomen, van 1,6 procent onder nieuwe gevallen (smear-positief) in 2005 naar 2.3 procent in 2014.

KNCV Tuberculosefonds ondersteunt vanaf 2008 het nationale tbc-bestrijdingsprogramma van Ethiopië. Als projectleider van het Challenge TB-project in Ethiopië is onze huidige betrokkenheid bij de tbc-bestrijding aanzienlijk. Naar verwachting neemt onze betrokkenheid via nieuwe investeringen verder toe in de loop van 2016 met financiële steun USAID, om daarna te stabiliseren in nauwe samenwerking met andere partners in de voorhoede van de strijd tegen tuberculose.

Challenge TB, het huidige vijfjarenproject van USAID streeft ernaar om nog meer levens te redden door te zorgen dat het nationale tbc-bestrijdingsprogramma betere toegang biedt tot kwalitatief uitstekende en patiëntgerichte zorg voor mensen met reguliere tuberculose, medicijnresistente tbc en voor mensen die zowel tbc als ook hiv hebben; ook worden preventieve maatregelen genomen om overdracht en verdere ontwikkeling van tbc te voorkomen en worden de samenwerkingsverbanden waarin tbc-diensten worden aangeboden versterkt. Challenge TB heeft ook speciale aandacht voor tuberculose onder kinderen, en heeft samen met het nationale tbc-bestrijdingsprogramma en overige partners de laatste hand gelegd aan de nationale strategie voor de strijd tegen kindertuberculose.

In ons streven om de ziekte tbc in Ethiopië daadwerkelijk terug te dringen besteedt KNCV speciale aandacht aan de bevolking in plattelandsregio’s en in stedelijke gebieden. Onze nadruk ligt op zorgvoorzieningen voor de plattelandsbevolking in geselecteerde agrarische regio’s, en op het leveren van zorg aan stedelijke armen in drie stedelijke regio’s. We richten ons ook op andere specifieke groepen, bijvoorbeeld arbeidsmigranten en gedetineerden die door hun leefomstandigheden vaak een hogere risico op tbc hebben. Onze voornaamste prioriteiten zijn onder meer: het vergroten van de toegang tot en het gebruik van tbc-zorg, en om de zorg zo aan te bieden dat de patiënt centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat er naar verhouding meer mensen met tbc zullen worden gevonden en behandeld door onze doelgerichte en proactieve zoektocht met verbeterd contactonderzoek, intensievere opsporing van patiënten en verbeterde diagnostische capaciteit.

We hebben speciaal aandacht voor mensen met een MDR-tbc. Alle inspanningen die we doen in de tbc-bestrijding worden onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek en gaan gepaard met de opbouw van lokale kennis en onderzoekscapaciteit.

Maak kennis met Boja Dufera

Boja werkt als laboratoriumtechnicus in de afdeling Gezondheidsonderzoek en laboratoriumdiensten van het Gezondheidsbureau van de hoofdstad Addis Ababa.

Boja volgde tijdens het door USAID-gefinancierde TB Care I project (de voorganger van Challenge TB) een training in het werken met de nieuwste diagnostische testmethode GeneXpert. TB Care I heeft ook de GeneXpert machines geleverd aan het centrum en zorgde voor de training van de laboratoriumtechnici.

Boja Dufera, Laboratory Technologist, Addis Ababa

Boja Dufera, Laboratoriumtechnicus in Addis Ababa, Ethiopië.

Boja vertelt dat hij nu beter begrijpt hoe er met de rekenmethodes (test-algoritmes) moet worden gewerkt, hij kan de testresultaten gemakkelijker interpreteren en hij kan nu ook GeneXpert machines goed onderhouden om te zorgen dat ze niet kapot gaan.

“Het is altijd goed om iets nieuws en iets bijzonders te doen” zegt Boja. “Hoe grondig je het ook leert op school, het is altijd anders wanneer je het in de praktijk brengt”, voegt hij toe.

Tijdens een aantal bezoeken van toezichthouders aan het regionaal laboratorium werd het resultaat meteen opgemerkt: zowel de betrouwbaarheid van de diagnoses als de snelheid van de testresultaten was verbeterd.