Nigeria

In Nigeria – met meer dan 180 miljoen mensen het Afrikaanse land met de meeste inwoners – hebben relatief veel mensen tuberculose. Uit het recente nationale tbc-prevalentie-onderzoek blijkt dat Nigeria kampt met een hoge tbc-incidentie. Bovendien wordt bij een verontrustend aantal volwassenen en kinderen met tbc de diagnose tbc niet gesteld, of wordt de diagnose wel gesteld maar niet bij de juiste instanties gerapporteerd. Dit betekent dat jaarlijks ongeveer 500.000 tbc-patiënten niet door de Nigeriaanse tbc-diensten worden bereikt, dan wel ze worden niet adequaat behandeld voor tbc.

In sommige delen van Nigeria wordt een goede behandeling belemmerd door de slechte samenwerking tussen de zorg voor patiënten met hiv en de zorg voor mensen met tbc, terwijl het vaak gaat om dezelfde patiënten die aan beide ziekten tegelijk lijden. Hiervoor zouden ze in een goed afgesteld behandelplan moeten worden geholpen. Verder zijn zorgverleners niet altijd in staat om bij een patiënt de diagnose multiresistente tuberculose (MDR-tbc) te stellen. Daardoor krijgt de patiënt niet de juiste behandeling.

Bouwen aan de tbc-zorg in Nigeria

Het werk van KNCV in Nigeria bestaat uit een aantal verschillende, elkaar aanvullende projecten, die door verschillende donoren worden gefinancierd. Ons grootste project is het Challenge TB project.

KNCV Tuberculosefonds is in Nigeria de leidende organisatie van het Challenge TB-project. Onder Challenge TB zijn onze activiteiten geconcentreerd in vijftien deelstaten, en daar werken wij nauw samen met de uitvoerende teams ter plaatse We helpen bij de uitbreiding van de tbc-diensten zodat mensen met tuberculose in gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid gemakkelijker toegang hebben tot een goede diagnose en behandeling. We zetten ons in voor toegankelijke en patiëntvriendelijk zorg; we werken bovendien aan het verbeteren van de kennis over, en alertheid op, tuberculose onder specifieke groepen, en aan het op tijd identificeren van mensen die mogelijk tbc hebben en die moeten worden doorverwezen voor nader onderzoek en behandeling. We geven speciaal aandacht aan de ondersteuning van diensten en zorginstanties voor jongeren en het toepassen van de nationale richtlijnen voor tbc onder kinderen en jongeren. Lees meer hierover in: Start van het Challenge TB project.

KNCV helpt op verschillende manieren bij het gebruik en de uitbreiding van de snelle diagnostische test GeneXpert. We stimuleren gebruikers om strategisch te werk te gaan, en helpen bij het schrijven van richtlijnen voor het gebruik van de test. We bieden daarnaast ook technische dienstverlening aan de gebruikers van de GeneXpert techniek, samen met Cepheid HBDC.

Onder de vleugel van het nationale aidsprogramma van Nigeria (NACA) geven we leiding aan een team bij de opbouw van een netwerk dat ondersteuning biedt bij het diagnosticeren van tuberculose onder hiv-positieve mensen met de GeneXpert-techniek. KNCV’s assistentie bestaat ook uit het toerusten van lokale onderzoekers zodat in Nigeria kennis en deskundigheid wordt opgebouwd om zelf onderzoek te doen naar het gebruik en succes van het GeneXpert-instrument.

Het publieke zorgstelsel is niet de enige tbc-zorgaanbieder in Nigeria: ook de semi-overheid en particuliere zorgverleners zijn betrokken bij de zorg van tbc-patiënten. Challenge TB project brengt deze zorgvoorzieningen momenteel in kaart. Als aanvulling hierop zijn wij, met financiële steun van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken (DGIS), begonnen aan de ontwikkeling van een model voor tbc-zorg met gewaarborgde kwaliteit samen met de niet-publieke sector van de stad Lagos betrekken.

Het nationale tbc-bestrijdingprogramma van Nigeria (NTLCP) is er steeds meer een voorstander van dat het snel groeiende aantal patiënten met MDR-tbc poliklinisch of thuis wordt behandeld, in plaats van in het ziekenhuis.
Om dit proces in goede banen te leiden voerden we in 2014 al een proefproject uit voor de ambulante zorg voor mensen met MDR-tbc in de deelstaat Kaduna.

Het verhaal van Selimat uit Nigeria

 

KNCV doet daarnaast onder meer aan de opbouw van het laboratorium netwerk, aan hulp geven aan de deelstaten om de kennis en deskundigheid van de gezondheidswerkers verbeteren op het gebied van tbc-bestrijding, en aan patiënten van hulppakketten te voorzien.

Viering in Abuja, Nigeria van de 110e verjaardag van KNCV in 2013. Foto door Johan Verhoef.

Viering in Abuja, Nigeria van de 110e verjaardag van KNCV in 2013.
Foto door Johan Verhoef.