Coördinatie en advisering van professionals en beleidsmakers

De consulenten van het team Nederland & Eliminatie van KNCV Tuberculosefonds geven gevraagd en ongevraagd advies en technische ondersteuning aan professionals werkzaam in de tbc-bestrijding in Nederland. Daarnaast vertegenwoordigen zij de Nederlandse tbc-bestrijding in nationale en internationale fora.

KNCV Tuberculosefonds heeft ad hoc en structureel overleg met overheid en samenwerkingspartners over het beleid rondom tbc-bestrijding in Nederland. In nauwe samenwerking met het RIVM faciliteert KNCV Tuberculosefonds vijfjaarlijkse internationale reviews en het schrijven van het Nationaal Plan voor de tbc-bestrijding.