Een cruciale stap om een wereld zonder tbc dichterbij te brengen is ervoor te zorgen dat alle patiënten op een goede manier op tbc getest kunnen worden. Ieder jaar zijn er naar schatting 3 miljoen mensen die ziek zijn, maar onder de radar blijven en dus vaak onbehandeld. In veel landen zijn de laboratoria dun gezaaid en onvoldoende uitgerust om alle tbc-patienten op de juiste manier te kunnen onderzoeken.

Ook is meer kennis nodig om diagnosetechnieken goed toe te passen. Het ontbreekt vaak aan goed getrainde mensen om de testen uit te voeren en te interpreteren. Maar ook gekwalificeerde aanstuurders zijn nodig, want de laboratoria hebben doorgaans te maken met tal van uitdagingen zoals een gebrekkige infrastructuur, onbetrouwbare voorzieningen (water, elektriciteit) en gebrekkige aanlevering van noodzakelijke voorraden.

Het goede nieuws is dat er een nieuwe generatie diagnose testen beschikbaar is die betrouwbaar, snel, goedkoper en makkelijker te gebruiken zijn, zoals GeneXpert. De uitdaging is nu om die techniek op zoveel mogelijk plekken beschikbaar te maken.

KNCV heeft een ambitieus plan gemaakt voor uitbreiding en verbetering van laboratoria in verschillende landen. Daarbij werken we als altijd nauw samen met lokale en internationale partners, zodat de verbeteringen breed worden gedragen en ondersteund. Het plan omvat onder andere:

  • Het geven van advies bij meerjarige strategische planning (wat hebben we nodig en hoe komen we daar) en ISO certificering (met onze hulp behaalde het National TB Reference Laboratory in Botswana het eerste ISO 15189 certificaat voor referentielabs in Sub-Sahara Afrika).
  • Ondersteuning van privaat-publieke samenwerking, waarbij wordt toegewerkt naar gezamenlijke kwalitatieve standaarden, zodat patiënten evengoed terecht kunnen in een privaat laboratorium als een publieke faciliteit.
  • Zorgen voor een betere onderlinge aansluiting van de verschillende componenten en disciplines die bij diagnostisering een rol spelen, zoals educatie, communicatie met patiënten, human resource management, medische algoritmes, beleidsontwikkeling, strategische planning en kwaliteitsmanagement.
  • Implementatie van GeneXpert MTB/RIF, een veel snellere en betrouwbare test waarmee veel levens gered worden, omdat mensen eerder met tbc-behandeling kunnen starten. Sinds 2010 is de test ondermeer geintroduceerd in Indonesie, Vietnam, Cambodja, Kenia, Botswana, Ethiopië, Nigeria, Zimbabwe, Kazachstan, Kyrgyzstan en Tajikistan.
  • Advies bij de ontwikkeling van nationale richtlijnen, procedures, trainingen en andere hulpmiddelen.