Om zeker te zijn dat we de juiste maatregelen nemen tegen tuberculose moeten we informatie over de ziekte en de behandeling verzamelen, analyseren en met elkaar delen.

2015 CAR QuanTB_Regional training The practical exercises with use of actual NTP data of Kyrgyzstan web Dit wordt in veel landen nog steeds handmatig en op papier gedaan: een tijdrovend en inefficiënt proces. Daardoor krijgen tbc-patiënten soms niet op tijd hun diagnose te horen en beginnen ze te laat met de juiste behandeling. Het komt ook voor dat de patiënten de kliniek hebben verlaten en niet meer op te sporen zijn.
Het komt ook voor dat een levensreddend tbc-medicijn niet meer voorhanden is doordat de voorraad niet efficiënt werd bijgehouden, en er niet tijdig nieuwe medicijnen zijn besteld.

Efficiënte informatiemanagement kan levens redden. KNCV introduceert digitale systemen die dataverzameling en -verwerking efficiënter maken. In diverse landen ondersteunen we de overstap van papieren- op digitale systemen.

Digitale zorg is het gebruik van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) zoals computers, medisch apparatuur en mobiele telefoons om zo de toegankelijkheid, beschikbaarheid en uitwisseling van informatie te verbeteren dat in verschillende sectoren en locaties van het gezondheidszorgstelsel wordt verzameld en opgeslagen.

2015 CAR QuanTB_Regional training The practical exercises with use of actual NTP data of Kazakhstan webAls relevante informatie eenvoudig toegankelijk is voor patiënten, zorgverleners, managers en beleidsmakers geeft dit hen de instrumenten in handen om goed geïnformeerde beslissingen te nemen. Dit verbetert op zijn beurt de kwaliteit van de zorg voor tbc-patiënten en versterkt de diagnostiek en ondersteuning bij de behandeling. Met een holistische, patiëntgerichte insteek dat ondersteund wordt met digitale zorgsoplossingen werken we aan een efficiënt, effectief en hoge-kwaliteit van zorg in de landen.

Voor KNCV staat de patiënt centraal in de tbc-bestrijding. Dit geldt ook voor digitale zorg: we stellen de belangen van de tbc-patiënt centraal, en bevorderen grotere betrokkenheid om zo de kwaliteit van zorg en besluitvorming te ondersteunen met goede verbindingen tussen digitale zorginstrumenten en programma-activiteiten.

KNCV past digitale zorg toe op drie werkterreinen: (1) diagnostiek en zorg; (2) bewustwording en educatie en (3) surveillance en monitoring. Het doel is om goed geïnformeerde besluitvorming door patiënten, gemeenschappen en gezondheidsprogramma’s te ondersteunen. Dit doen wij de opbouw van lokale capaciteit in het werken met (a) informatiesystemen, (b) data kwaliteit en data management en (c) optimaal gebruik van data.

a. Diagnostiek en zorg
In diagnostiek en zorgverlening is digitale zorg onder meer gericht op het onderhoud en de monitoring van diagnostische instrumenten (zoals digitale röntgenapparaten en GeneXpert); het tijdig melden van diagnostische uitslagen, de begeleiding en ondersteuning van patiënten en het patiënten aan te moedigen om zich aan de behandeling houden. Het gaat ook om sturing te geven aan de verdeling en voorraadbeheer van anti-tbc-medicijnen, de planning en aankoop van medicijnen en planning, bestellingen van tbc-medicijnen en andere voorraden om zo een duurzame beschikbaarheid te garanderen.

Voorbeelden:

b. Bewustwording en educatie
Het gebruik van digitale zorg in bewustwording en educatie betreft onder meer toegang tot interactieve informatie voor patiënten, gezondheidswerkers en de gemeenschap (met training en capaciteitsopbouw); en bewustwording en kennisopbouw over TB in de gemeenschap om zo vroege opsporing van tbc te verbeteren en stigmatisering van patiënten tegen te gaan.

Voorbeelden: online educatieve materialen en trainingsprogramma’s.

c. Surveillance en monitoring
Actuele patiëntengegevens verzamelen, waaronder sociaaleconomische en gezondheidszorgdata om uitbraken van de ziekte te beheersen, monitoring en evaluatie van de programma’s, en epidemiologische studies.

Voorbeelden van elektronische dataverzameling en -verwerking:

Foto’s KNCV: QuanTB Regionale training voor Centraal Azië. Praktijkwerk met gebruik van nationale tbc-data van Kirgizië en Kazakhstan.