Digitale zorg is een containerbegrip waarin verschillende termen regelmatig door elkaar heen worden gebruikt. Dit kan leiden tot verwarring en om die reden bestaan er verschillende overzichten waarin de terminologie wordt geordend. Een veel gebruikte ordening is die van Nictiz (2012). Hier wordt een onderverdeling gemaakt van digitale zorgtoepassingen naar zorgproces: e-zorg (het primaire zorgproces), e-zorgondersteuning (werkzaamheden ter ondersteuning van het primaire proces) en e-public health (activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting). Alle drie de categorieën worden door Nictiz nog verder onderverdeeld.

Het aanbod van digitale zorgtoepassingen is groot en blijft groeien. Het is daarom onmogelijk om hier een actueel overzicht van het gehele aanbod te geven. Hieronder vind u echter wel een korte beschrijving van de verschillende typen digitale zorgtoepassingen met enkele voorbeelden. Concrete voorbeelden en ervaringen uit de praktijk, kunt u hier vinden. 

Voor- en nadelen van digitale zorg

Mogelijke voordelen voor de patiënt en zorgverlener:

Patiënt

 • Sluit aan bij de wensen en behoeften van de patiënt (onmiskenbaar onderdeel van het leven van veel patiënten is online en digitaal)
 • Meer keuzevrijheid, omdat het zorgaanbod toeneemt
 • Toegankelijke zorg, bijvoorbeeld door gebruik te maken van beeldbellen in plaats van bij de GGD te verschijnen
 • Plaats- en tijd onafhankelijk
 • Flexibele zorg / minder reistijd
 • Regie gaat steeds meer naar de patiënt

Zorgverlener

 • Verbeteren van de toegang tot zorg
 • Toename bereikbaarheid ten opzichte van GGD-openingstijden (afspraken kunnen online gemaakt worden, een chatbot kan bijvoorbeeld op een aantal simpele vragen antwoord geven)
 • Plaats- en tijdonafhankelijk
 • Eenvoudig gegevensuitwisseling met andere specialisten, waardoor de patiënt efficiënter geholpen kan worden
 • Meer tijd voor complexe zorgvraagstukken

Mogelijke nadelen voor de patiënt en zorgverlener:

Patiënt

 • Niet voor iedereen of op elk moment geschikt
 • Er kunnen privacyrisico’s verbonden zijn aan het gebruik van technologie zodra er niet voldoende beveiliging wordt toegepast

Zorgverlener

 • Versnippering
 • Privacyrisico’s
 • Soms nog onbekend terrein, wetenschappelijke validatie (nog) niet altijd beschikbaar
 • Initieel kosten innovaties vaak eerst meer tijd, tijd om te experimenteren


Trends

Zorg op afstand – Gezondheidszorg, met name routinematige dingen, verplaatsen zich steeds meer van het ziekenhuis, de huisarts of de GGD naar dichter bij huis. Met behulp van technologie zal de patiënt steeds meer zelf doen, onafhankelijk van locatie en tijdstip.

Verandering van eigenaarschap data – De cliënt zal steeds meer regie krijgen over zijn/haar eigen data. Ook de informatie uit de stappenteller of bloeddrukmeter kunnen gedeeld worden met de zorgverlener. De cliënt zal meer en meer zelf bepalen met wie de informatie gedeeld wordt. De ontwikkelingen rondom MedMij en persoonlijke gezondheidsomgevingen spelen hierin een belangrijke rol.

Digitale zorg voor wie het wil en kan – Digitale zorg zal worden aangeboden voor iedereen die het wil en kan. De vrijgekomen tijd wordt besteed aan de patiënten die meer ondersteuning nodig hebben en/of complexe vraagstukken.

Direct aan de slag

Klik hier voor de toepassingen en ervaringen waar je direct mee aan de slag kunt.