Health-sensoren en wearable devices

Health-sensoren en wearable devices worden steeds meer dagelijkse kost, denk aan de Fitbit. Het zijn draagbare apparaten die cliënten gebruiken om lichaamsfuncties te meten, de resultaten te verzamelen en eventueel door te geven aan een zorgverlener.

Zo zijn er draagbare sensoren die de voortgang van de revalidatie kunnen meten door bewegingen in en rondom het huis van een cliënt te meten. Andere wearables zijn bijvoorbeeld smartwatches en virtual reality (VR) brillen. Zo kunnen patiënten die een operatie moeten ondergaan, de ingreep eerst virtueel beleven en zo meer grip krijgen op mogelijke angsten. Chirurgen gebruiken VR-brillen voor operaties (zoals bijvoorbeeld de Google Glass).

De term big data komt bij dit onderwerp veel ter sprake. Het gaat bij big data onder andere over grote hoeveelheden data en het op een slimme manier combineren van verschillende databronnen. Slim in de zin van dat het gebeurtenissen volgt, verklaart en kan voorspellen.

We creëren elke dag heel veel data. Een sensor of wearable is pas echt succesvol wanneer je alleen die informatie laat zien die voor de cliënt interessant is.