Implementatie

Hieronder worden enkele randvoorwaarden voor de inzet van digitale zorg genoemd.

Randvoorwaarden inzet digitale zorg

Digitale zorg functioneert het beste wanneer:

  • Het aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt (draagt het bij aan een oplossing voor een gesignaleerd knelpunt?)
  • De patiënt als ervaringsdeskundige betrokken is bij het gehele proces van ontwikkeling tot implementatie
  • De privacy van patiënten gewaarborgd is
  • Patiënten ondersteuning kunnen krijgen bij het gebruik
  • Het gebruik vrijwillig is en iemand intrinsiek gemotiveerd is om het te gebruiken
  • Het niet is voor alleen erbij: digitale zorg verandert werkprocessen en vraagt een investering in tijd en geld. Hier is voldoende ruimte voor nodig
  • Men kan leren van voorgangers door ‘gewoon te doen’
  • De urgentie die wordt gevoeld hoog is
  • Er voldoende draagvlak is binnen de gehele zorgketen rondom een patiënt. Het is niet alleen belangrijk dat het goed aansluit bij de patiënt, maar ook past binnen het reguliere zorgproces en binnen de keten (ook zorgverzekeraar). Dit verbetert de adoptie

De implementatie toolkit technologie in de zorg van Vilans biedt praktische handvatten om het implementatieproces stap voor stap vorm te geven. De toolkit bevat tips, tools en voorbeelden van organisaties uit de langdurige zorg.

Declareren van digitale zorg
Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) staat het zorgaanbieders binnen bestaande prestaties vrij om hun zorgproces te veranderen door bijvoorbeeld face-to-face contact gedeeltelijk te vervangen door digitale zorg zoals zorg op afstand, of om digitale zorg als aanvulling op de behandeling aan te bieden. Digitale zorg contacten door GGD’en voor de individuele tbc zorg kunnen gedeclareerd worden. Afhankelijk van de tijd kan dit een telefonisch consult, consult < 20 min of consult > 20 min zijn.

Voor meer informatie: wegwijzer bekostiging eHealth

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Donatie opzeggen

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.