Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Hieronder worden enkele randvoorwaarden voor de inzet van digitale zorg genoemd.

Randvoorwaarden inzet digitale zorg

Digitale zorg functioneert het beste wanneer:

  • Het aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt (draagt het bij aan een oplossing voor een gesignaleerd knelpunt?)
  • De patiënt als ervaringsdeskundige betrokken is bij het gehele proces van ontwikkeling tot implementatie
  • De privacy van patiënten gewaarborgd is
  • Patiënten ondersteuning/coaching kunnen krijgen bij het gebruik
  • Het gebruik vrijwillig is en iemand intrinsiek gemotiveerd is om het te gebruiken
  • De patiënt eigenaar is van de data uit de gekozen interventie
  • Het complete netwerk van zorgverleners van een patiënt aan kan sluiten
  • Het niet slechts wordt ingezet als kostenbesparing, effectieve Ehealth vereist nieuwe apparatuur en werkwijzes en kan dus kostenverhogend zijn • Zorg die geleverd wordt via Ehealth ook voor vergoeding in aanmerking komt

Declareren van digitale zorg

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) staat het zorgaanbieders binnen bestaande prestaties vrij om hun zorgproces te veranderen door bijvoorbeeld face-to-face contact gedeeltelijk te vervangen door digitale zorg zoals zorg op afstand, of om digitale zorg als aanvulling op de behandeling aan te bieden. Digitale zorg contacten door GGD’en voor de individuele tbc zorg kunnen gedeclareerd worden. Afhankelijk van de tijd kan dit een telefonisch consult, consult < 20 min of consult > 20 min zijn.