Digitale zorg

KNCV Tuberculosefonds (KNCV) stimuleert, coördineert en ondersteunt GGD’en, ketenpartners en professionals bij de ontwikkeling, implementatie en onderzoek naar digitale zorgtoepassingen binnen de TBC-bestrijding.

(Audio)visueel voorlichtingsmateriaal

KNCV is continue bezig met het optimaliseren van voorlichtingsmateriaal. Dit doen we samen met onze partners.
Zo zijn we recent gestart met de ontwikkeling van een interactief digitaal plaatjesboek ter visuele ondersteuning van het gesprek met de cliënt. Het initiatief is ontwikkeld in het kader van de basiscursus voor sociaal verpleegkundigen. Een multidisciplinair team met vertegenwoordigers van alle RECs voert momenteel een pilot uit, waarbij ontwikkelde animaties bij verschillende doelgroepen worden getest. Het plaatjesboek zal eind 2019 gepubliceerd worden.
Daarnaast ontwikkelen wij samen met (zorg)professionals en cliënten, medische animatie video’s om cliënten uitleg te geven over bijvoorbeeld tuberculose en de behandeling van tuberculose of een instructiefilmpje met uitleg over hoe het röntgenonderzoek in zijn werk gaat. In de kennisbank vindt u alle landelijk aangeboden voorlichtingsmaterialen.

Bundelen van digitale zorg initiatieven

Het aanbod digitale zorgtoepassingen is groot en blijft groeien. Zorgtoepassingen worden op verschillende plekken in het veld uitgetest en ingezet. KNCV komt nu met een platform digitale zorg om deze initiatieven en toepassingen te bundelen. Het doel is om een toegankelijk overzicht van relevante digitale zorgtoepassingen te bieden aan zorgprofessionals werkzaam in de TBC-bestrijding. Genoemde toepassingen kunnen of worden reeds ingezet in de TBC-bestrijding. Dit is ook de plek waar men ervaringsverhalen van gebruikers, ook van ervaringen buiten de TBC-bestrijding, kan lezen. Door het bundelen en delen van deze toepassingen creëren we meer bewustwording van de mogelijkheden die digitale zorg biedt, vormen we een inspiratiebron voor potentiële gebruikers en stimuleren we de adoptie van digitale zorg verder.

Pilot beeldbellen

KNCV biedt ondersteuning bij de implementatie van een veilige (juridische) toepassing voor beeldbellen bij acht verschillende GGD’en binnen de REC Noordoost. De voorbereidingsfase is afgerond, werkprotocollen zijn geschreven en de implementatiefase is van start. Binnenkort volgt meer informatie over dit project.

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.