KNCV Tuberculosefonds (KNCV) stimuleert, coördineert en ondersteunt GGD’en, ketenpartners en professionals bij de ontwikkeling, implementatie en onderzoek naar digitale zorgtoepassingen binnen de TBC-bestrijding.

Hieronder worden een aantal, in Nederland ontwikkelde initiatieven, kort besproken.

(Audio)visueel voorlichtingsmateriaal 

KNCV is continue bezig met het optimaliseren van voorlichtingsmateriaal. Dit doen we samen met onze partners.
Zo zijn we recent gestart met de ontwikkeling van een interactief digitaal plaatjesboek ter visuele ondersteuning van het gesprek met de cliënt. Het initiatief is ontwikkeld in het kader van de basiscursus voor sociaal verpleegkundigen. Een multidisciplinair team met vertegenwoordigers van alle RECs voert momenteel een pilot uit, waarbij ontwikkelde animaties bij verschillende doelgroepen worden getest. Het plaatjesboek zal eind 2019 gepubliceerd worden.
Daarnaast ontwikkelen wij samen met (zorg)professionals en cliënten, medische animatie video’s om cliënten uitleg te geven over bijvoorbeeld tuberculose en de behandeling van tuberculose of een instructiefilmpje met uitleg over hoe het röntgenonderzoek in zijn werk gaat. In de kennisbank vindt u alle landelijk aangeboden voorlichtingsmaterialen.

Bundelen van digitale zorg initiatieven

Het aanbod digitale zorgtoepassingen is groot en blijft groeien. Zorgtoepassingen worden op verschillende plekken in het veld uitgetest en ingezet. KNCV komt nu met een platform digitale zorg om deze initiatieven en toepassingen te bundelen. Het doel is om een toegankelijk overzicht van relevante digitale zorgtoepassingen te bieden aan zorgprofessionals werkzaam in de TBC-bestrijding. Genoemde toepassingen kunnen of worden reeds ingezet in de TBC-bestrijding. Dit is ook de plek waar men ervaringsverhalen van gebruikers, ook van ervaringen buiten de TBC-bestrijding, kan lezen. Door het bundelen en delen van deze toepassingen creëren we meer bewustwording van de mogelijkheden die digitale zorg biedt, vormen we een inspiratiebron voor potentiële gebruikers en stimuleren we de adoptie van digitale zorg verder.

Pilot beeldbellen

KNCV biedt ondersteuning bij de implementatie van een veilige (juridische) toepassing voor beeldbellen bij acht verschillende GGD’en binnen de REC Noordoost. De voorbereidingsfase is afgerond, werkprotocollen zijn geschreven en de implementatiefase is van start. Binnenkort volgt meer informatie over dit project.