Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Serious gaming

Onder serious gaming verstaan we de inzet van game technologie om een spelelement te geven aan ‘serieuze zaken’. Puur vermaak is niet het primaire doel. Voorbeeld is de game ontwikkeld door CDC, Solve the outbreak. Het kan worden ingezet als hulpmiddel om over een bepaald onderwerp te leren, trainen. Het kan zijn uitgevoerd in een app, website