Serious gaming

Onder serious gaming verstaan we de inzet van game technologie om door middel van vermaak een serieus doel te bereiken. Puur vermaak is niet het primaire doel, maar speelt een grote rol. In de gezondheidszorg worden serious games steeds vaker ingezet, voor doeleinden als preventie, therapie en educatie. Voorbeeld is de game ontwikkeld door CDC, Solve the outbreak. Het kan worden ingezet als hulpmiddel om over een bepaald onderwerp te leren of vaardigheden te trainen. ‘Serious games’ kunnen beschikbaar gemaakt worden bijvoorbeeld in een app of website.

Games kunnen worden ingedeeld in een aantal categorieën:

Games for health voornaamste doel is de gezondheid van de patiënt verbeteren. Hieronder vallen games die een therapie ondersteunen (bijvoorbeeld de revalidatiegame SilverFit) of die een beweging stimuleren (exergames).

Advergames dienen om een boodschap over te brengen, een gedragsverandering te bewerkstellingen. Een game naar de gezondheidsrisico’s van obesitas is hier een voorbeeld van.

Games for training heeft als voornaamste doel het aanleren van bepaalde vaardigheden. Voorbeeld is de game virtual hip surgery, waar de operatieprocedure en daarin voorkomende beslismomenten stap voor stap worden doorgenomen. Ander voorbeeld is de Wii-game waarin je de basismotoriek van een laparoscopische ingreep oefent.

Games for education worden ingezet voor het overdragen van medische kennis op een interactieve manier. De doelgroepen kunnen zowel zorgprofessionals als patiënten zijn.

Wetenschappelijke validatie

Wetenschappelijk validatie voor het gebruik van ‘serious games’ in de zorg is nu nog minimaal aanwezig. Dit komt door het gebrek aan praktijkervaring en de onbekendheid van langetermijneffecten. Onlangs (april 2019) verscheen er wel een veelbelovend onderzoek naar de effecten van een ‘serious game’ bij vroege opsporing van alzheimer. Hieruit bleek dat herkenning van alzheimer in een vroeg stadium van de ziekte kan plaatsvinden bij cliënten die de game Sea Hero Quest spelen. Belangrijk, want het stellen van de diagnose in een vroeg stadium kan geheugenverlies voorkomen/minimaliseren. Voor het stellen van de huidige diagnose wordt vaak gekeken naar het geheugen, hetgeen aangetast is wanneer de ziekte al verder gevorderd is. Door te focussen op navigatievaardigheden konden personen met een hoog genetisch risico op alzheimer worden geïdentificeerd. Zij namen vaak niet het snelste route van A naar B en werden ook gedetecteerd met andere bewegingspatronen, ook bij personen die nog geen andere geheugenproblemen hadden.

De studie werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

4,3 miljoen mensen speelden het spel en daarmee kregen de onderzoekers toegang tot een enorme dataset (big data). Onderzoekers claimen dat dit de grootste studie naar dementie ooit gedaan is.

De Android versie van de game is hier te downloaden.

Voor meer inspiratie zie hier de presentaties van verschillende games tijdens de conferentie Games for Health Europe 2018.