Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Deze wet schrijft over registratie en titelbescherming; zij beschrijft op welke beroepen deze registratie en titelbescherming van toepassing is. Andere zaken die in de wet worden behandeld zijn: voorbehouden handelingen, kwaliteit van de beroepsuitoefening, tuchtrechtspraak en maatregelen wegens ongeschiktheid en strafbepalingen.
http://wetten.overheid.nl

KNCV has been fighting TB since its establishment in 1903. Over the past 120 years, the organization has acquired indispensable knowledge and experience in the field of effective TB prevention and care, resulting in pre-elimination in the Netherlands and significant contributions to global evidence generation, policy development and TB program implementation worldwide.

Our experts
KNCV governance framework and integrity
Our patroness
Partner with us

Tuberculosis is still one of the major causes of preventable death in the world and claims over 4000 lives a day, leading to over 1,5 million deaths a year.

Patient stories

The story of Abdurahim
The story of Fikeraddis
The story of Issayas
The story of Zarina
The story of Maxine
The story of Saanvi